S čím potrebujete pomôcť?

Aké doklady potrebujem k riešeniu škody?

  • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku
  • ak škoda vznikla na majetku Vašej firmy – vyplnené a podpísané tlačivo Uplatnenie nároku na náhradu škody – majetkové poistenie firmy
  • policajná správa, ak bola ku škode privolaná polícia
  • nadobúdacie doklady k poškodenej veci (zmluva, faktúra)

Možnosti doručenia dokladov:

  • priložením príloh vo formulári pre hlásenie škody v záložke POPIS ŠKODY
  • odovzdaním technikovi pri obhliadke
  • zaslaním doporučene poštou do poisťovne na adresu Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Riešenie škody môžete sledovať cez Stav mojej škody. Zadáte číslo škody, zistíte stav aj informácie o chýbajúcich dokladoch, ktoré cez tlačítko Vložiť môžete ihneď priložiť ku škode.

Vyhnite sa zdržaniu pri riešení škody a papierovačky vybavte jednoducho online.

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu