S čím potrebujete pomôcť?

Čo je benefit Zelená domácnosť?

Vašim aktívnym šetrením elektriny alebo vody viete ušetriť aj na poistnom - konkrétne viete ušetriť navýšené poistné za indexáciu. Ako to celé funguje? 

Základom je indexácia zmluvy, ktorá zabezpečí zachovanie aktuálnosti zmluvy aj pri inflácii. Ak k výročnému dátumu upravíme hodnotu poistnej zmluvy o určité percento, napr. 8%, tak vám upravíme aj cenu poistky o rovnakých 8%. 

Toto zvýšenie poistného môže ísť na náš účet. Stačí, ak ušetríte na elektrine a/alebo vode a preukážete vyúčtovanie s ušetrenou spotrebou o 10%. 

Požiadajte o zľavu pre Zelenú domácnosť spolu s týmto vyúčtovaním a zľava na jedno poistné obdobie bude vaša. 

Názov dokumentu