Cestovanie

Chystáte sa cez leto za prácou do zahraničia? Na čo by ste mali myslieť

08. 07. 2024
Kooperativa
5 minút
Chystáte sa cez leto za prácou do zahraničia?  Na čo by ste mali myslieť

Chcete ísť v lete pracovať do zahraničia? Prečítajte si naše užitočné rady, ktoré sme pre vás spísali v tomto článku.

Existujú mnohé agentúry, ktoré sprostredkúvajú práce pre mladých ľudí a študentov a pomôžu vám nielen nájsť prácu, ale aj vybaviť všetky potrebné papiere, zabezpečia poistenie či pomôžu nájsť ubytovanie. Služby agentúry však nie sú zadarmo. Známe sú študentské programy ako Work and Travel, na takýto pobyt však musíte myslieť dostatočne v predstihu. Letné pobyty je potrebné začať vybavovať už začiatkom zimy. Druhou alternatívou je vybrať sa do zahraničia na vlastnú päsť. Na čo pri tom nezabudnúť?

Potrebné dokumenty

Pred odchodom do zahraničia je potrebné mať nachystané platné dokumenty. V závislosti od toho, či za zárobkom cestujete do krajiny v EÚ alebo mimo nej, zoberte si so sebou občiansky preukaz alebo pas.

Takisto nezabúdajte na zdravotnú kartičku a overte si, či je platná (najmä v štátoch mimo EÚ). V prípade, že nie, myslite na dodatočné poistenie. Ak sa budete v cudzej krajine chcieť prepravovať autom, treba si zobrať vodičský preukaz a takisto zistiť, či je v danej krajine platný.

Ďalšie náležitosti, ktoré by ste mohli potrebovať v závislosti od typu práce sú:  

  • fotka vo formáte 3,5 × 4,5 cm,
  • kópie osobných dokumentov – pasu a/alebo občianskeho preukazu,
  • výpis z registra trestov, ak je nutné preukázať vašu bezúhonnosť, ktorý je úradne preložený do cudzieho jazyka a notársky overený,
  • kópie dokumentov potrebných pre zamestnanie – vysvedčenia, diplomy, dokumenty k poisteniu, úradne preložené do cudzieho jazyka a notársky overené,
  • povolenia a dokumenty k pobytu, ak sú potrebné na to, aby ste mohli vykonávať konkrétnu prácu.

Férová pracovná zmluva

Veľakrát sa žiaľ stáva, že ľudia natrafia na podvodníkov a nechajú sa oklamať. Aby ste minimalizovali riziko, že vás niekto podvedie, dobre si prečítajte pracovnú zmluvu predtým, ako ju podpíšete.

Pracovná zmluva musí vždy obsahovať konkrétnu identifikáciu zamestnanca a zamestnávateľa, aby bolo na prvý pohľad jasné, medzi kým sa uzatvára. Dobre si skontrolujte vaše osobné údaje v zmluve. Aj keby išlo o drobné preklepy, vždy požadujte, aby bola vystavená nanovo so správnymi informáciami.

Zo zmluvy má byť jasné, od akého dátumu a dokedy budete prácu vykonávať, akú prácu budete vykonávať aj s jej opisom a popisom kompetencií. Ďalej sú dôležité informácie ako kde bude práca vykonávaná a za akú odmenu. Takisto je potrebné, aby bol v zmluve vymedzený presný pracovný čas, výplatné termíny, benefity a ďalšie osobitné podmienky, na ktorých sa so zamestnávateľom dohodnete.

Znalosť jazyka a prax

Pri práci v zahraničí je nutné ovládať aspoň jeden cudzí jazyk ako angličtinu alebo nemčinu. V závislosti od vašej jazykovej úrovne si treba vyberať aj pozíciu. Pre manuálne zamestnania, ako sú zber ovocia či práca v sklade vám postačí nižší level. Ak ale idete pracovať ako au pair alebo detský animátor, budete musieť komunikovať stále, žiada sa teda vyššia úroveň znalosti jazyka. Pri niektorých povolaniach je potrebné mať aj prax, prípadne minimálne vzdelanie. 

Bez poistenia ani na krok

Vašou povinnou výbavou do zahraničia by za každých okolností malo byť cestovné poistenie. Naše cestovné poistenie MARCO POLO kryje okrem iného liečebné náklady, právnu ochranu, úrazové poistenie, poistenie batožiny a veľa iného. Pre študentov do 26 rokov navyše ponúkame 20 % zľavu.

Ak plánujete vykonávať manuálnu prácu, môžete si ju aj pripoistiť. Týka sa to najmä pracovných povolaní ako napr. murárov, stolárov, maliarov, kuchárov, čašníkov, mäsiarov, elektrikárov, elektromechanikov, automechanikov, letušiek, stevardov alebo plavčíkov.

Cestovanie

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám