Poistných udalostí kvôli COVID-19 stále pribúda. KOOPERATIVA vyplatila už 5,4 milióna EUR.

30.12.2021

KOOPERATIVA ako líder v oblasti životného poistenia je poisťovňou, ktorá vybavuje najviac poistných plnení viazaných na pandémiu COVID-19. Takmer štvrtina všetkých poistných udalostí v dôsledku úmrtí tento rok súvisela práve s týmto ochorením. Stovky klientov poisťovne pocítili v tejto spojitosti oporu zo svojho životného poistenia aj vďaka vyplácaniu denného odškodného pri hospitalizácii či v prípade dlhodobej PN.

Počas tohto roku vyplatila KOOPERATIVA na poistnom plnení v dôsledku ochorenia COVID-19 4,7 milióna EUR. Poisťovni bolo nahlásených 2117 poistných udalostí, pričom väčšina z nich boli úmrtia. V porovnaní s rokom 2020 je to viac ako 7-násobok vyplateného plnenia klientom v súvislosti s pandémiou, čo kopíruje silu a dôsledky jednotlivých vĺn pandémie. Od začiatku pandémie v marci 2020 do konca novembra 2021 tak KOOPERATIVA vyplatila na „pandemickom“ poistnom plnení celkovú sumu bez mála 5,4 milióna EUR, a to v rámci 2371 poistných udalostí.

V poisťovni KOOPERATIVA, ktorej patrí najväčšia časť trhu so životným poistením na Slovensku, zaznamenali v tomto období v dôsledku pandémie aj nárast záujmu klientov o rizikové životné poistenie. „Najčastejšie si naši klienti vyberajú produkty s najširším krytím poistných rizík, zaregistrovali sme zvýšený záujem o životné poistenie s pripoisteniami na pobyt v nemocnici a následky chorôb. Vnímame, že čoraz viac Slovákov si uvedomuje význam životného poistenia, ktoré dokáže poskytnúť dostatočnú finančnú rezervu, keď im kvôli chorobe či strate zamestnania hrozí pokles príjmu do rodinného rozpočtu,“ uvádza predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne, Ing. Vladimír Bakeš, PhD. 

Nárast pacientov a obetí ochorenia COVID-19 sa podpísal aj pod štruktúru poistných plnení. Pri porovnaní všetkých nahlásených poistných udalostí končiacich smrťou za obdobie január až november 2021 súvisí s pandémiou takmer štvrtina prípadov. S cieľom čo najviac  pomôcť rodinám svojich klientov v tomto náročnom období poisťovňa KOOPERATIVA už 1. apríla 2020 verejným vyhlásením rozšírila krytie pri životnom poistení aj o úmrtia spôsobené korona vírusom aj v produktoch Úverového poistenia a poistenia Život. Týmto krokom KOOPERATIVA pristúpila k vyplácaniu poistných plnení zo všetkých životných poistení, ktoré má vo svojom portfóliu a klientom umožňuje získať poistné plnenie aj nad rámec platných poistných podmienok.