Poistenie áut: Zánik poistenia z dôvodu predaja, zmeny držiteľa, vyradenia z evidencie, krádeže