Žiadosť o zaslanie preplatku

Vyplňte, ak ste poistné uhradili duplicitne alebo omylom na zaniknutú zmluvu a pod. Nevypĺňajte pri žiadosti o zánik poistnej zmluvy, na tento účel použite „Žiadosť o zánik poistnej zmluvy“ a prípadný preplatok Vám bude vrátený automaticky.