Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Keď povinne, tak výhodne

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je pre vás, ako držiteľa motorového vozidla, povinné zo zákona. Poistenie u nás sa vám oplatí. Vašu cenu ročného poistného určíme podľa škodového priebehu. Čím menej škôd, tým lepšia cena.

PARTNER

 • do 5 240 000 eur na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • do 1 050 000 eur na náhradu vecných škôd a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených

EUROPARTNER

 • do 5 240 000 eur na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • do 2 050 000 eur na náhradu vecných škôd a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených

Výhody

 • poistenie úrazu vodiča a posádky poisteného vozidla
 • poistenie poškodenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti
 • poistenie batožiny
 • poistenie stretu so zverou
 • neuplatňujeme amortizáciu – škodu na vozidle uhradíme poškodenému v plnej cene náhradných dielov za vás
 • získate asistenčné služby pre prípad nehody na telefónnom čísle 18 118, zo zahraničia +421 2 6353 2236
 • poistné môžete platiť priamo online platbou na webe, prevodom, poštovou poukážkou, inkasom (ak ste klientom Slovenskej sporiteľne) alebo platobnou kartou v našich vybraných pobočkách
 • škodu môžete nahlásiť nonstop telefonicky, online alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Kooperativa