Poškodenie zateplenia vonkajšieho plášťa zvieraťom

Popis pripoistenia

Poškodenie zateplenia budovy zvieraťom.

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k poisteniu majetku.