Pripoistenie

Pripoistenie vážnych chorôb - bez ochranných lehôt

Popis pripoistenia

Zabezpečte si financie v prípade vážnych chorôb. Ak vám bude počas trvania pripoistenia odborným lekárom zistená hociktorá z poistených vážnych chorôb alebo potvrdená transplantácia telesného orgánu, tak vám vyplatíme prostriedky, s ktorými sa budete môcť sústrediť na svoje zdravie. Súčasťou tohto pripoistenia je aj pripoistenie Druhý medicínsky názor, ktoré vám umožňuje konzultácie vášho zdravotného stavu s nezávislými odborníkmi v zahraničí.

Môže byť súčasťou poistenia: