Ochrana osobných údajov

* Povinný údaj


0 / 7000
Máte záujem položiť otázku? Vyplňte, prosím, tento formulár.
Máte záujem poslať Žiadosť dotknutej osoby? Tlačivo Žiadosť dotknutej osoby vytlačte, vyplňte a pred notárom podpíšte. 
Vyplnené tlačivo s notársky overeným podpisom oskenujte a pripojte ako prílohu formulára.
Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete tu.
Žiadosť dotknutej osoby

Vyplnené a notársky overené tlačivo Žiadosť dotknutej osoby

Iná príloha