Žiadosť o zaslanie preplatku

* Povinný údaj


0 / 7000
Pre úspešné dokončenie žiadosti je nevyhnutné priložiť vlastnoručne podpísané tlačivo a v prípade potreby doklady preukazujúce vaše platby. (maximálne 5 MB)
Tlačivo na stiahnutie

Vyplnené a podpísané tlačivo Žiadosť o zaslanie preplatku

Iná príloha