Žiadosť o zaslanie preplatku

* Povinný údaj


0 / 7000
Vyplňte, ak ste poistné uhradili duplicitne alebo omylom na zaniknutú zmluvu a pod. Nevypĺňajte pri žiadosti o zánik poistnej zmluvy, na tento účel použite „Žiadosť o zánik poistnej zmluvy“ a prípadný preplatok Vám bude vrátený automaticky.
 
Pre úspešné dokončenie žiadosti je nevyhnutné priložiť vlastnoručne podpísané tlačivo a v prípade potreby doklady preukazujúce vaše platby. (maximálne 5 MB)
Tlačivo na stiahnutie

Vyplnené a podpísané tlačivo Žiadosť o zaslanie preplatku

Iná príloha