Klientsky portál eKooperativa pre právnické osoby

elektronický, ekologický a elegantne jednoduchý

Moje poistné zmluvy

Moje platby

Moje žiadosti

Moje škody

Online poistenie

Nahlásenie škody

Aj pre podnikateľov

Čo je eKooperativa?

Máte radi prehľad o svojich firemných poistkách? 

  • Klientsky portál eKooperativa je užitočná služba, ktorá vám výrazne zjednodušuje prístup k zmluvám, škodám aj službám ohľadom platieb a zmien,
  • odkiaľkoľvek, vtedy keď to potrebujete, 24 hodín denne, máte k dispozícii všetky služby.
  • Vstupovať do portálu môžete vy osobne alebo môžete prideliť prístupy vášmu office managerovi alebo účtovníkovi, skrátka, koho potrebujete poveriť.
  • Cez online portál môžete napríklad hlásiť škody a dokladať dokumenty, uzatvoriť si poistenie, ale aj meniť svoje osobné údaje či zadať požiadavku k zmene, zrušeniu či k vypovedaniu zmluvy.
  • Praktický prehľad poistiek, škôd, platieb a škôd na jednom mieste.
Čo je eKooperativa?

Postup registrácie

Návšteva pobočky
  • Klientsky portál pre vaše podnikateľské aktivity si zriadite priamo na pobočke
  • Na pobočke spíšete žiadosť o zriadenie prístupu do klientskeho portálu.
  • Žiadosť vypĺňa štatutár alebo splnomocnená osoba na základe notársky overeného plnomocenstva. 
  • Predložíte iba aktuálny výpis z Obchodného alebo Živnostenského registra.
Základné údaje

Do žiadosti na pobočke zadajte služobnú e-mailovú adresu a služobné telefónne číslo na zasielanie prihlasovacích údajov. Potrebujeme vás odlíšiť, ak máte aj portál ako súkromná osoba.

Aktivácia

Do emailovej schránke vám príde e-mail s odkazom na aktivačnú stránku, kde dokončíte svoju registráciu. Overíme vás, zvolíte heslo, nastavíte súhlasy a dokončíte svoju registráciu.

snímka obrazovky mobilného telefónu

Overovací kód

Uvediete emailovú adresu a mobilné telefónne číslo, kam vám zašleme overovacie kódy.

červeno-biela e-mailová schránka s červeným tlačidlom

snímka obrazovky mobilného telefónu s červenou čiarou na obrazovke

Úspešná registrácia

Registrácia je dokončená a automaticky vás premerujeme do eKooperativa. Môžete si vyskúšať všetky funkcie.

snímka obrazovky webovej stránky s červenou šípkou

Radi vás privítame znova – opätovné prihlásenie

Pre ďalšie prihlásenie do eKooperativa môžete využívať vstup cez webovú stránku www.kooperativa.sk alebo eKooperativa. Prihlásite sa svojou emailovou adresou a vašim heslom.

červeno-biela vizitka s červenou šípkou, ktorá na ňu ukazuje


Do svojho účtu sa môžete prihlásiť aj jednoducho prostredníctvom Google účtu.

snímka obrazovky webovej stránky s červeným a bielym pozadím