S čím potrebujete pomôcť?

Tuzemské cestovné poistenie - ako nahlásiť škodovú udalosť?

Telefonicky - Horská záchranná služba

Telefonicky - Asistenčná služba cykloasistencie

Pre využitie cykloasistencie v poistení Objavuj Slovensko si asistenčnú službu a konkrétnu pomoc vyžiadať telefonicky +421 268 20 20 60

Hlásenie škody do poisťovne po návrate z dovolenky:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava