S čím potrebujete pomôcť?

Musím si sám uhradiť náklady na ošetrenie v zahraničí?

Pred využitím lekárskej služby v zahraničí kontaktujte našu asistenčnú linku +421 268 20 20 60.

Asistenčnú službu môže kontaktovať aj iná osoba v prípade, že vy sami toho nie ste zo zdravotných dôvodov schopný.

V takom prípade poisťovňa garantuje preplatenie nákladov za ošetrenie.

V prípade ambulantného ošetrenia liečebné náklady uhradíte na mieste, nezabudnite si vyžiadať lekársku správu a doklad o úhrade.

V prípade hospitalizácie asistenčná služba alebo jej lokálny partner komunikuje s ošetrujúcim lekárom, zabezpečí úhradu liečebných nákladov ako aj prípadný prevoz domov. Vy na mieste nemusíte nič platiť.