S čím potrebujete pomôcť?

Zahraničné cestovné poistenie - ako nahlásiť škodovú udalosť?

1)    Kontaktujte Asistenčnú službu

Poistený je povinný kontaktovať asistenčnú službu cestovného poistenia +421 268 20 20 60:

  • vždy pred využitím lekárskej pomoci v zahraničí
  • v ostatných prípadoch najneskôr do 24 hodín od momentu, kedy k škode došlo

2)    Nahláste škodovú udalosť po návrate na Slovensko:

  • obratom, najneskôr však do 30 dní po návrate na Slovensko.
  • písomne na určenom tlačive podľa škody, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava