S čím potrebujete pomôcť?

Poistenie bývania (zodpovednosť členov domácnosti, nehnuteľnosti)

Doklady potrebné k riešeniu škody z poistenia zodpovednosti

  • tlačivo Oznámenie o vzniku škody z poistenia zodpovednosti za škodu – vyplní poistený
  • tlačivo Uplatnenie nároku na náhradu škody poškodeným voči poistenému – vyplní poškodený
  • nadobúdacie doklady od poškodených vecí
  • doklad o oprave
  • a iné doklady v závislosti od jednotlivých okolností vzniku škody

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu