S čím potrebujete pomôcť?

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri vykonávaní vnútroštátnej prepravy tovaru

Doklady potrebné k riešeniu škody z poistenia zodpovednosti

  • tlačivo Oznámenie o vzniku škody z poistenia zodpovednosti za škodu – vyplní poistený
  • tlačivo Uplatnenie nároku na náhradu škody poškodeným voči poistenému – vyplní poškodený
  • ložný list
  • objednávka prepravy
  • tachografické kotúče alebo staska
  • technický preukaz
  • faktúra s celkovou hodnotou tovaru
  • faktúra s vyčíslením výšky škody
  • osobitné vyjadrenie vodiča k okolnostiam vzniku škody
  • a iné doklady v závislosti od jednotlivých okolností vzniku škody

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu