S čím potrebujete pomôcť?

Uplatniť náhradu škody u cestovnej kancelárie

Prioritne ide o vzťah klienta cestovnej kancelárie a cestovnej kancelárie samotnej, preto si poškodený klient primárne uplatňuje škodu u cestovnej kancelárie. Môžete tak urobiť prostredníctvom tlačiva Žiadosť o nárok na náhradu škody voči cestovnej kancelárii alebo spísať ako doporučený list.

Tlačivo je potrebné zaslať doporučene na adresu cestovnej kancelárie.


Názov dokumentu