S čím potrebujete pomôcť?

Uplatniť škodu v poisťovni

Doklady potrebné k uplatneniu škody v poisťovni:

  • Tlačivo Uplatnenie nároku na náhradu škody z insolventnosti cestovnej kancelárie,
  • kópia Zmluvy o obstaraní zájazdu uzavretú s poistenou cestovnou kanceláriou,
  • kópia dokladov o úhrade celého zájazdu, prípadne zaplatenej zálohy,
  • kópia Žiadosti o nárok na náhradu škody voči cestovnej kancelárii,
  • kópia podacieho lístka o zaslaní žiadosti o nárok na náhradu škody voči cestovnej kancelárii.

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu