S čím potrebujete pomôcť?

Do akých fondov môžete investovať v poistení Moja Investícia?

Môžete si vybrať z fondov:

  • SPORO fond maximalizovaných výnosov
  • SPORO Eurový dlhopisový fond
  • SPORO Aktívne portfólio
  • ESPA Stock Europe-Property
  • Amundi Funds II – Euro Aggregate Bond
  • Amundi Funds II – European Research
  • Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund
  • Amundi Funds II – Emerging Markets Equity
  • Amundi Funds S. F. – Commodities

Aktuálny stav fondov môžete sledovať tu.