Investícia s pridanou hodnotou. S investičným životným poistením investujete do fondov a zároveň ste krytí pred dopadom neočakávaných životných udalostí. V ponuke máme viacero zaujímavých investičných príležitostí vrátane tých, ktoré myslia na udržateľnú budúcnosť. Aktuálny stav fondov vždy nájdete na tejto stránke.