S čím potrebujete pomôcť?

Aké doklady potrebujem k riešeniu škody?

  • vyplnený záznam o dopravnej nehode, ak škoda vznikla stretom vozidiel (kópia alebo sken) 
  • veľký technický preukaz (kópia alebo sken)
  • vodičský preukaz vodiča (kópia alebo sken)
  • STK, EK ak je vozidlo staršie ako 4 roky (kópia alebo sken)
  • faktúra, resp. žiadosť o výplatu rozpočtom (originál alebo sken)
  • vyplnené a podpísané tlačivo podľa toho, z ktorého poistenia si škodu uplatňujete 

Tlačivo na stiahnutie

Názov dokumentu