S čím potrebujete pomôcť?

Ako nahlásiť škodovú udalosť, ak som škodca?

Poistený je povinný písomne oznámiť poistiteľovi vznik ŠU do 15 dní po jej vzniku, ak škoda vznikla na území SR a do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia SR.

K vyplnenému tlačivu „PZP Oznámenie škodovej udalosti poisteným“ je potrebné doručiť tieto dokumenty:

  • veľký technický preukaz (kópia alebo sken)
  • vodičský preukaz vodiča (kópia alebo sken)
  • STK, EK ak je vozidlo staršie ako 4 roky (kópia alebo sken)

Vyplnené hlásenie a požadované dokumenty je možné zaslať:

  • elektronicky cez online formulár,
  • prostredníctvom mobilnej aplikácie KOOPERATIVA, stiahnite si aplikáciu IOS / ANDROID,
  • doručením tlačiva PZP oznámenie ŠU poisteným na adresu spoločnosti, osobne na pobočku alebo e-mailom na likvidaciaNP@koop.sk

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu