Silencium - poistenie pre prípad smrti

Vedeli ste, že suma, ktorú odkážete vašim pozostalým sa nezdaňuje? Dokonca sa ani nezahŕňa do dedičského konania? To znamená, že vaši pozostalí majú peniaze na pokrytie nákladov spojených so smútočným obradom, kúpou náhrobného kameňa alebo iných výdavkov.

V prípade úmrtia poisteného, poisťovňa vyplatí dojednanú poistnú sumu oprávnenej osobe alebo osobám. Použitie vyplatených peňazí sa neskúma.

Zabezpečte svojich blízkych

Vhodná alternatíva zabezpečenia aj v prípade, že si nemôžete uzavrieť životné poistenie. Poistná suma pre prípad smrti je voliteľná podľa vášho výberu od 2 000 eur do 10 000 eur. Poistenie Silencium sa dojednáva spolu aj s balíkom pripoistení, na výber sú 3 balíky. Poistenie je doživotné, pričom sa platí iba 15 rokov. Poistenie je možné dojednať od 18 do 70 rokov. 

Pripoistenia 

Základný balík: 

 • čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 500 %
 • smrť následkom úrazu

Rozšírený balík: 

 • čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 500 %
 • smrť následkom úrazu
 • denné odškodné za pobyt v nemocnici

Komplexný balík: 

 • čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 500 %
 • smrť následkom úrazu
 • denné odškodné za pobyt v nemocnici
 • pripoistenie vážnych chorôb 
 • benefit bez platenia – k balíku vám pribalíme aj pripistenie Denné odškodné za pobyt v nemocnici na ARO/JIS a Program zlomeniny
 • benefit bez platenia – k balíku vám pribalíme aj pripoistenie Výmena kĺbov následkom úrazu, ak je poistná suma pre prípad smrti vo výške 10 000 eur

Výhody

 • výplata dohodnutej sumy, nie až po dedičskom konaní
 • zdravotný dotazník sa nevypĺňa v prípade výberu pripoistenia Základný balík 
 • široká ponuka pripoistení a zľava za viac dojednaných pripoistení