Chcem nahlásiť poistnú udalosť

* Povinný údaj


0 / 7000
Pre spracovanie poistnej udalosti je nevyhnutné priložiť kompletne vyplnené a ručne podpísané tlačivo.
K tlačivu poisťovne je nevyhnutné priložiť sken občianskeho preukazu toho, kto tlačivo vyplnil a podpísal a nevyhnutné doklady k nahláseniu poistnej udalosti (maximálne 5 MB).

Vyplnené tlačivo – Oznámenie poistnej udalosti

Všetky prílohy k poistnej udalosti