Škody

Hlásenie škôd

Volanie zo SR
0850 200 200

Volanie zo zahraničia
+421 2 5729 9983

Telefonicky môžete nahlásiť
škody z neživotného poistenia počas pracovných dni od 7:00 do 19:00.
 

Online hlásenie

Online môžete nahlásiť škody z poistenia:

  • Povinné zmluvné poistenie
  • Havarijné poistenie
  • Poistenie majetku
  • Poistenie zodpovednosti
 

Osobne

Škody zo životného, pohrebného a nežitovného poistenia môžete nahlásiť osobne na pobočkách Slovenskej sporiteľne, a.s.. Tlačivá zo  životného a pohrebného poistenia a neživotného poistenia si môžete stiahnuť, vytlačiť, vyplniť alebo Vám ho poskytne poradca na pobočke.

Poštou

Škody zo životného, pohrebného a neživotného poistenia môžete nahlásiť písomne. Tlačivá zo životného a pohrebného poistenia a neživotného poistenia si môžete stiahnuť, vytlačiť, vyplniť a overené poslať na adresu:

Adresa pre doručenie

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1