Kontakty - bankopoistenie

Spolupráca poisťovne KOOPERATIVA a Slovenskej sporiteľne prináša exkluzívne produkty a služby.

Klientske centrum
Slovenská sporiteľňa, a.s.

0850 111 888

Napíšte nám

Kontakt pre nahlásenie škôd majetkového poistenia

Centrálny dispečing škôd
0850 200 200

Volanie zo zahraničia
+421 2 5729 9983

Asistenčné služby
Cestovanie

pre Cestovné poistenie k
medzinárodným platobným kartám SLSP
+421 2 5341 6371

Nonstop

Asistenčné služby
Bývanie

pre všetky produkty poistenia
nehnuteľnosti a domácnosti
18 118

Volanie zo zahraničia
+421 2 6353 2236

Nonstop