Poistné udalosti - Insolventnosť cestovnej kancelárie

Písomne v cestovnej kancelárii a následne na určenom tlačive na adresu:
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

 1. Uplatniť náhradu škody u cestovnej kancelárie

  Prioritne ide o vzťah klienta cestovnej kancelárie a cestovnej kancelárie samotnej, preto si poškodený klient primárne uplatňuje škodu u cestovnej kancelárie. Môžete tak urobiť prostredníctvom tlačiva Žiadosť o nárok na náhradu škody voči cestovnej kancelárii alebo spísať ako doporučený list.

  Tlačivo je potrebné zaslať doporučene na adresu cestovnej kancelárie.

 2. Uplatniť škodu v poisťovni

  • tlačivo Uplatnenie nároku na náhradu škody z insolventnosti cestovnej kancelárie
  • kópiu Zmluvy o obstaraní zájazdu uzavretú s poistenou cestovnou kanceláriou
  • kópiu dokladov o úhrade celého zájazdu, prípadne zaplatenej zálohy
  • kópiu Žiadosti o nárok na náhradu škody voči cestovnej kancelárii
  • kópiu podacieho lístka o zaslaní žiadosti o nárok na náhradu škody voči cestovnej kancelárii

Naše služby pre vás

Nahlásiť škodu

Telefonicky +421 2 5729 9999