S čím potrebujete pomôcť?

Ako nahlásiť krádež vozidla?

 • Elektronicky cez online formulár
 • Prostredníctvom mobilnej aplikácie KOOPERATIVA. Stiahnite si aplikáciu IOSANDROID
 • Osobne na pobočke poisťovne
 • Telefonicky na čísle +421 2 5729 9983, ak sa krádež vozidla stala v zahraničí

Po nahlásení škodovej udalosti či už elektronicky alebo telefonicky, je potrebné zaslať originály nasledovných dokumentov doporučene poštou do poisťovne na adresu Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava:

 • vyplnené tlačivo Hlásenie škodovej udalosti na motorovom vozidle a Dotazník pri odcudzení motorového vozidla
 • osvedčenie o evidencii motorového vozidla (veľký technický preukaz)
 • STK, EK
 • protokol z polície
 • nadobúdacie faktúry od vozidla
 • servisný zošit
 • všetky kľúče od motorového vozidla, ovládače a kľúče od zabezpečovacích zariadení

Po doručení vyššie uvedených dokladov, Vás prosíme, aby ste postupovali podľa ďalších pokynov pracovníkov poisťovne.

Pre vyriešenie poistnej udalosti krádež motorového vozidla je nevyhnutné doručiť do poisťovne Uznesenie o ukončení, resp. prerušení šetrenia z polície a následné vyznačenie blokácie, prípadne vyradenia MV do technického preukazu.

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu