S čím potrebujete pomôcť?

Ako nahlásiť škodovú udalosť?

Pri hlásení škodovej udalosti budete potrebovať nasledovné údaje, prosím, pripravte si ich:

  • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite
  • technický preukaz - EČV, VIN kód /číslo karosérie/, továrenská značka, typ, farba, rok výroby
  • dátum a miesto vzniku škody
  • popis vzniku poškodenia a jeho rozsah (konkrétne časti, ktoré sú poškodené)
  • ak je vozidlo nepojazdné, presnú adresu uloženia vozidla (miesto, kde je možné vykonať obhliadku).
  • údaje o majiteľovi poškodeného vozidla - rodné číslo, meno, priezvisko, adresa /IČO, názov a sídlo spoločnosti
  • telefonický a emailový kontakt kontaktnej osoby pre riešenie škody