S čím potrebujete pomôcť?

Aké doklady potrebujem k riešeniu škody?

  • vyplnený záznam o dopravnej nehode, ak škoda vznikla stretom vozidiel (kópia alebo sken)
  • veľký technický preukaz (kópia alebo sken)
  • vodičský preukaz vodiča (kópia alebo sken)
  • STK, EK ak je vozidlo staršie ako 4 roky (kópia alebo sken)
  • faktúra, resp. žiadosť o výplatu rozpočtom (originál alebo sken)
  • vyplnené a podpísané tlačivo podľa toho, z ktorého poistenia si škodu uplatňujete - Oznámenie o škodovej udalosti z havarijného poistenia 

Doklady môžete doručiť:

  • vo forme príloh formulára pri hlásení škody online
  • e-mailom na adresu likvidaciaNP@koop.sk
  • odovzdanie technikovi pri obhliadke vozidla, resp. partnerskému servisu
  • doručenie poštou do poisťovne na adresu Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu