S čím potrebujete pomôcť?

Aké sú možnosti riešenia škody?

Výberom vhodného riešenia škody urýchlite proces vybavenia poistnej udalosti.

1) Zmluvný autorizovaný autoservis:

 • za vás komunikuje priamo s poisťovňou a má možnosť priamo doručovať doklady za opravu vášho vozidla, ako i ďalšie doklady nevyhnutné k likvidácii vašej škodovej udalosti do poisťovne
 • servis s obhliadkou škody zabezpečí obhliadku vášho poškodeného vozidla

2) Autoservis, ktorý nie je našim zmluvným partnerom (nenachádza sa v zozname autorizovaných autoservisov poisťovne)

Pre správne riešenie poistnej udalosti je nutné zabezpečiť nasledujúcu dokumentáciu:

 • pred zahájením opravy vášho vozidla si vyžiadajte od autoservisu kalkuláciu nákladov na opravu,
 • porovnajte náklady uvedené v kalkulácii autoservisu s kalkuláciou nákladov, ktorá vám bude poskytnutá po obhliadke poškodeného vozidla obhliadajúcim technikom,
 • pred zahájením opravy vášho vozidla informujte autoservis, že k faktúre za opravu budete požadovať nasledovné doklady preukazujúce pôvod, kvalitu, originalitu a hodnotu náhradných dielov použitých pri oprave vášho vozidla,
 • faktúra od dodávateľa náhradných dielov,
 • dodací list k náhradným dielom,
 • potvrdenie o úhrade, potvrdenie o zaplatení predmetnej faktúry alebo pokladničný blok.

Poisťovňa posúdi možnosť doplatku za použité náhradné diely nad rámec kalkulácie nákladov na opravu na základe obhliadky po oprave vozidla. 

3) Rozpočtom:

Poisťovňa poskytne plnenie na základe výpočtu nákladov na opravu bez potreby dokladovania faktúry za opravu.

V prípade požiadavky o likvidáciu a vyplatenie škody rozpočtom, poisťovňa môže vo výpočte nákladov na opravu zohľadniť ceny náhradných dielov použitých k oprave vozidla na základe predložených dokladov preukazujúcich ich pôvod, kvalitu, originalitu, hodnotu. Pri tomto spôsobe likvidácie škody je potrebné doručiť do poisťovne nasledujúce doklady:

 • faktúra od dodávateľa náhradných dielov,
 • dodací list k náhradným dielom,
 • potvrdenie o úhrade alebo zaplatení predmetnej faktúry, alebo pokladničný blok.

Riešenie škody môžete sledovať cez Stav mojej škody. Zadáte číslo škody, zistíte stav aj informácie o chýbajúcich dokladoch, ktoré cez tlačítko Vložiť môžete ihneď priložiť ku škode.

Vyhnite sa zdržaniu pri riešení škody a papierovačky vybavujte jednoducho online.