Talianske zjazdovky a poistenie zodpovednosti

Talianska vláda schválila zákon, podľa ktorého od 1.1.2022 je lyžiar a snowboardista alebo iný športovec pohybujúci sa po talianskych zjazdovkách povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej osobe. Zákon zavádza aj ďalšie povinnosti. Za porušenie zákona hrozia sankcie. Povinnosťou je mať potvrdenie o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej osobe v anglickom jazyku nepretržite pri sebe pre prípad kontroly. 

O vydanie potvrdenia v anglickom jazyku o tom, že máte uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám, môžete požiadať na ktoromkoľvek obchodnom mieste spoločnosti KOOPERATIVA, a to za podmienky uzatvorenia cestovného poistenia:

  • Marco Polo s balíkom Excelent, alebo
  • Marco Polo s balíkom Prima  alebo Optimum a zároveň pripoistenie zodpovednosti za škodu, alebo
  • GLOBAL plus – poistenie pre klientov cestovných kancelárií, alebo
  • Cestovné poistenie k medzinárodným platobným kartám Slovenskej sporiteľne, a. s. 

Pokiaľ poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám už máte uzatvorené, odporúčame, aby ste si pred cestou na zimnú dovolenku v talianskych horách skontrolovali výšku poistnej sumy.


Spoločnosť KOOPERATIVA Vám však nateraz nevie zaručiť, že dané potvrdenie bude dostatočné v zmysle  Vyhlášky talianskeho prezidenta č. 40/2021. Talianske úrady nepopisujú, aké podmienky má poistenie spĺňať, a preto Vám odporúčame konzultovať jeho dostatočnosť priamo v lyžiarskom stredisku.