Informácie o fondoch

Vývoj fondov

Informácie klientom investičného životného poistenia ERSTE BOND DANUBIAOznámenie o zmene fondu AMUNDI S.F. – EUROPEAN RESEARCH – A EUR v IŽP Futura invest (IŽP5), Moja investícia (IŽP7), Futura invest plus (IŽP22) a v doplnkovom poistení (MP13) Oznámenie o zmene fondov Amundi Funds v IŽP Futura invest (IŽP5), Moja investícia (IŽP7), Futura invest plus (IŽP22) a v doplnkovom poistení Mimoriadne poistné (MP13)Oznámenie o zmene fondu Pioneer Funds-Commodity Alpha a o zmene názvov fondov Pioneer Funds známenie o zmene fondov Amundi Funds


názov fondu: CROATI 3 7/8 05/30/22, ISIN: XS1028953989

názov fondu: HBREGR 3 1/2 12/08/21, ISIN: SK4120012311

Založenie fondu: 18. február 2016

ISIN: AT0000A06Q56

Fond Poisťovňa 2

ISIN: AT0000A043X4

Fond svetových akcií 

Fond zodpovedná budúcnosť

Založenie fondu: 1. august 2021

Štatút fondu

INDEX-Fix 130 1.7.2013

ISIN: AT000B119540

INDEX-Fix 143 1.11.2012

ISIN: SK4120008749

INDEX-Fix 143 1.8.2010

ISIN: SK4120007287

INDEX-Fix 143 1.8.2011

ISIN: SK4120007907

INDEX-Fix 155 1.11.2011

ISIN: SK4120008111

INDEX-Fix 158 1.6.2012

ISIN: SK4120008442

názov fondu: JTFIGR 4 10/26/23, ISIN: SK4120014556

názov fondu: GEVSRO 4 3/4 11/09/21, ISIN: SK4120012162

názov fondu: LUCRON FINANCE 1 0 06/12/2023, ISIN: SK4120014234

ISIN: AT0000720065

názov fondu: HBREGR 4.45 09/14/27, ISIN: SK4120013244

CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT

Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Amundi, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:

  ISIN Konzervatívny fond Dynamický fond Progresívny fond Fond peňažného trhu Fond dlhopisový európsky Fond akciový európsky Fond dlhopisový americký Fond akciový americký
Amundi OptiRendite 3 (T) AT0000A05TK3 20%     80%        
Amundi Dollar Bond (T) AT0000811286 40% 25% 10%       80%  
Amundi Euro Corporate Bond (T) AT0000811252         50%      
Amundi Euro Govermment Bond T AT0000822671 40% 25% 10%   50%      
Amundi ESG Income 1 AT0000801071       20%     20%  
Amundi Select Europe Stock (T) AT0000822762   25% 40%     80%    
Amundi Mega Trends T USD AT0000A2MJL9   25% 40%         80%
Amundi Mega Trends AT0000801097           20%   20%

Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : https://www.amundi.sk/klienti

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT

Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Amundi, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:

  ISIN Konzervatívny fond Dynamický fond Progresívny fond Fond peňažného trhu Fond dlhopisový európsky Fond akciový európsky Fond dlhopisový americký Fond akciový americký
Amundi OptiRendite 3 (T) AT0000A05TK3 20%     80%        
Amundi Dollar Bond (T) AT0000811286 40% 25% 10%       80%  
Amundi Euro Corporate Bond (T) AT0000811252         50%      
Amundi Euro Govermment Bond T AT0000822671 40% 25% 10%   50%      
Amundi ESG Income 1 AT0000801071       20%     20%  
Amundi Select Europe Stock (T) AT0000822762   25% 40%     80%    
Amundi Mega Trends T USD AT0000A2MJL9   25% 40%         80%
Amundi Mega Trends AT0000801097           20%   20%

Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : https://www.amundi.sk/klienti

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT

Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Amundi, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:

  ISIN Konzervatívny fond Dynamický fond Progresívny fond Fond peňažného trhu Fond dlhopisový európsky Fond akciový európsky Fond dlhopisový americký Fond akciový americký
Amundi OptiRendite 3 (T) AT0000A05TK3 20%     80%        
Amundi Dollar Bond (T) AT0000811286 40% 25% 10%       80%  
Amundi Euro Corporate Bond (T) AT0000811252         50%      
Amundi Euro Govermment Bond T AT0000822671 40% 25% 10%   50%      
Amundi ESG Income 1 AT0000801071       20%     20%  
Amundi Select Europe Stock (T) AT0000822762   25% 40%     80%    
Amundi Mega Trends T USD AT0000A2MJL9   25% 40%         80%
Amundi Mega Trends AT0000801097           20%   20%

Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : https://www.amundi.sk/klienti

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT

Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Amundi, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:

  ISIN Konzervatívny fond Dynamický fond Progresívny fond Fond peňažného trhu Fond dlhopisový európsky Fond akciový európsky Fond dlhopisový americký Fond akciový americký
Amundi OptiRendite 3 (T) AT0000A05TK3 20%     80%        
Amundi Dollar Bond (T) AT0000811286 40% 25% 10%       80%  
Amundi Euro Corporate Bond (T) AT0000811252         50%      
Amundi Euro Govermment Bond T AT0000822671 40% 25% 10%   50%      
Amundi ESG Income 1 AT0000801071       20%     20%  
Amundi Select Europe Stock (T) AT0000822762   25% 40%     80%    
Amundi Mega Trends T USD AT0000A2MJL9   25% 40%         80%
Amundi Mega Trends AT0000801097           20%   20%

Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : https://www.amundi.sk/klienti

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT

Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Amundi, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:

  ISIN Konzervatívny fond Dynamický fond Progresívny fond Fond peňažného trhu Fond dlhopisový európsky Fond akciový európsky Fond dlhopisový americký Fond akciový americký
Amundi OptiRendite 3 (T) AT0000A05TK3 20%     80%        
Amundi Dollar Bond (T) AT0000811286 40% 25% 10%       80%  
Amundi Euro Corporate Bond (T) AT0000811252         50%      
Amundi Euro Govermment Bond T AT0000822671 40% 25% 10%   50%      
Amundi ESG Income 1 AT0000801071       20%     20%  
Amundi Select Europe Stock (T) AT0000822762   25% 40%     80%    
Amundi Mega Trends T USD AT0000A2MJL9   25% 40%         80%
Amundi Mega Trends AT0000801097           20%   20%

Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : https://www.amundi.sk/klienti

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT

Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Amundi, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:

  ISIN Konzervatívny fond Dynamický fond Progresívny fond Fond peňažného trhu Fond dlhopisový európsky Fond akciový európsky Fond dlhopisový americký Fond akciový americký
Amundi OptiRendite 3 (T) AT0000A05TK3 20%     80%        
Amundi Dollar Bond (T) AT0000811286 40% 25% 10%       80%  
Amundi Euro Corporate Bond (T) AT0000811252         50%      
Amundi Euro Govermment Bond T AT0000822671 40% 25% 10%   50%      
Amundi ESG Income 1 AT0000801071       20%     20%  
Amundi Select Europe Stock (T) AT0000822762   25% 40%     80%    
Amundi Mega Trends T USD AT0000A2MJL9   25% 40%         80%
Amundi Mega Trends AT0000801097           20%   20%

Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : https://www.amundi.sk/klienti

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT

Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Amundi, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:

  ISIN Konzervatívny fond Dynamický fond Progresívny fond Fond peňažného trhu Fond dlhopisový európsky Fond akciový európsky Fond dlhopisový americký Fond akciový americký
Amundi OptiRendite 3 (T) AT0000A05TK3 20%     80%        
Amundi Dollar Bond (T) AT0000811286 40% 25% 10%       80%  
Amundi Euro Corporate Bond (T) AT0000811252         50%      
Amundi Euro Govermment Bond T AT0000822671 40% 25% 10%   50%      
Amundi ESG Income 1 AT0000801071       20%     20%  
Amundi Select Europe Stock (T) AT0000822762   25% 40%     80%    
Amundi Mega Trends T USD AT0000A2MJL9   25% 40%         80%
Amundi Mega Trends AT0000801097           20%   20%

Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : https://www.amundi.sk/klienti

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT

Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Amundi, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:

  ISIN Konzervatívny fond Dynamický fond Progresívny fond Fond peňažného trhu Fond dlhopisový európsky Fond akciový európsky Fond dlhopisový americký Fond akciový americký
Amundi OptiRendite 3 (T) AT0000A05TK3 20%     80%        
Amundi Dollar Bond (T) AT0000811286 40% 25% 10%       80%  
Amundi Euro Corporate Bond (T) AT0000811252         50%      
Amundi Euro Govermment Bond T AT0000822671 40% 25% 10%   50%      
Amundi ESG Income 1 AT0000801071       20%     20%  
Amundi Select Europe Stock (T) AT0000822762   25% 40%     80%    
Amundi Mega Trends T USD AT0000A2MJL9   25% 40%         80%
Amundi Mega Trends AT0000801097           20%   20%

Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : https://www.amundi.sk/klienti

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.