Úrazové poistenie

Úrazové poistenie pre skupiny

Hľadáte univerzálne úrazové poistenie? Krátkodobé alebo dlhodobé, ktoré kryje bežné úrazy pri pracovnej aj mimopracovnej činnosti? Naše skupinové úrazové poistenie U18 s jednorázovým poistným je tá pravá voľba. Je určené napr. aj pre deti na školských výletoch, pre zamestnancov na služobných cestách, teambuildingoch, výletoch, teda všade, kde je zvýšené riziko úrazov.

Jednoduchosť a variabilita

 • Zdravotný stav poisteného sa neskúma,
 • poistná doba od 1 dňa až do maximálne 365 dní,
 • vstupný vek poisteného do 70 rokov,
 • platenie poistného – zaplatí sa jednorázová platba.

Poistenie U18 ponúka široké krytie rizík, ktoré zahrňuje

 • smrť následkom úrazu, 
 • trvalé následky úrazu, 
 • čas nevyhnutného liečenia úrazu,
 • denné odškodné za čas pracovnej neschopnosti v dôsledku úrazu, 
 • denné odškodné za pobyt v nemocnici v dôsledku úrazu, 
 • plná invalidita následkom úrazu s výplatou dôchodku alebo s výplatou dojednanej sumy.

Výhody

 • 1 poistná zmluva pre celú skupinu,
 • bez obmedzenia počtu poistených osôb,
 • bez skúmania zdravotného stavu,
 • široká ponuka rizík,
 • zľava z poistného za počet poistených až do výšky 45%,
 • zľava z poistného pre deti do dovŕšenia veku 15 rokov vo výške 40%,
 • možnosť poistiť aj športovcov.