Komplexné poistenie AutoMat

Cesta životom je kľukatá

Vyskladajte si komplexné poistenie pre všetky životné situácie vášho auta - havarijné poistenie spolu s povinným zmluvným poistením, službami zadarmo a užitočnými pripoisteniami. To všetko za jednu cenu a so širokou škálou pripoistení, ktoré myslia naozaj na všetko. Navyše, čím viac si ich vyberiete, tým väčšiu zľavu získate. 

4 balíky poistenia

Vyberte si z ponuky balíkov a vyskladajte si, čo vaše auto potrebuje

VÝBER POISTENIA GOLD SILVER BASIC VARIO
vek vozidla do 2 rokov od 2 do 4 rokov od 4 do 10 rokov nezáleží
ZÁKLAD POISTENIA
Havarijné poistenie 
Povinné zmluvné poistenie PARTNER    
Povinné zmluvné poistenie EUROPARTNER  
VOLITEĽNÉ PRIPOISTENIA
Poistenie GAP    
Predĺžená záruka    
Asistenčné služby
Batožina
Čelné sklo
Pripoistenie osôb
DOPLNKOVÉ SLUŽBY         
Kooperativa Meteo 
Asistenčné služby v oblasti zdravia eDoctor

 uvedené je zahrnuté v balíku,   podľa výberu

ZÁKLAD POISTENIA

Minimálny rozsah poistenia je Havarijné poistenie a Povinné zmluvné poistenie.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie je základné poistenie pre vaše vozidlo a poskytuje poistnú ochranu pre prípad havárie, odcudzenia, vandalizmu, živelnej udalosti, stretu so zverou alebo domácim zvieraťom, poškodenia vozidla hlodavcom a poškodenia skla. Poistíme vozidlá do 150 000,- Eur. Poistenie je platné automaticky na celom geografickom území Európy. Poistenie je nebonusové, t.j. cena ročného poistného je rovnaká bez ohľadu na škodovosť.

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie je v produkte AutoMat povinne dojednávaným pripoistením a poskytuje poistnú ochranu pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. V závislosti od zvoleného variantu sú kryté nároky poškodeného na náhradu škody do výšky uvedených limitov:
Variant poistenia PARTNER:
• 5 240 000 Eur za škodu na zdraví, smrti, regresy sociálnej a zdravotných poisťovní,
• 1 050 000 Eur za škodu na majetku a ušlého zisku

Variant poistenia EUROPARTNER:
• 5 240 000 Eur za škodu na zdraví, smrti, regresy sociálnej a zdravotných poisťovní,
• 2 050 000 Eur za škodu na majetku a ušlého zisku

VOLITEĽNÉ PRIPOISTENIA

Poistenie GAP pre vaše nové vozidlo

 • poistenie finančnej straty pre prípad totálnej škody alebo odcudzenia vozidla
 • poistíte si vaše vozidlo do 150.000,- Eur
 • poistiť je možné maximálne 7 ročné vozidlo 
 • poistenie končí po troch rokoch od začiatku poistenia
 • s krytím spoluúčasti 

Predĺžená záruka

Toto pripoistenie predĺženej záruky vám poskytne poistnú ochranu pre prípad náhlej poruchy vybraných súčiastok vozidla až do limitu 2 000 Eur na jedno poistné obdobie (365/366 dní). Pripoistenie je určené pre nové vozidlo až do 5 rokov od prvej registrácie vozidla a počet najazdených kilometrov v čase začiatku poistenia až do 100.000 km. Pripoistenie končí ku koncu poistného obdobia, v ktorom vozidlo dosiahne 8 rokov od dátumu prvej registrácie alebo najazdí 200.000 km. Spoluúčasť je 10%, min. 500,- Eur.

Asistenčné služby

Vyberte si pomoc na cestách. Asistenčné služby GLOBAL ASSISTANCE sa vzťahujú na asistenčné udalosti, ktoré vznikli na území Európy vrátane celého územia Turecka. Pomoc je dostupná na telefóne a pomôže v situáciách ako havária, poškodenie alebo zničenie zverou alebo s domácim zvieraťom, porucha, vandalizmus, živelná udalosť, poškodenie skla, krádež vozidla alebo lúpež poisteného vozidla, defekt pneumatiky, zámena, vyčerpanie alebo zamrznutie pohonných hmôt, otvorenie uzamykacieho systému dverí vozidla, vybitie batérií elektromobilu. Detaily služieb nájdete v tomto zozname

Kontakt
18118 volania zo Slovenskej republiky
alebo +421 263 532 236 volania zo zahraničia

Batožina

Batožinu si poistíte pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty až do výšky 800,- Eur. Plnenie je bez spoluúčasti.

Čelné sklo

Nemusíte pátrať po vinníkovi, v prípade dojednania tohto pripoistenia bude plnenie za poškodené čelné sklo bez spoluúčasti. 

Pripoistenie osôb

Vodič vozidla a cestujúci sú pripoistení na riziko smrti vo výške 700 Eur / osoba a poistná suma pre prípad trvalých následkov úrazu je 1 400 Eur / osoba.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Kooperativa Meteo

Už vás počasie neprekvapí. V prípade, že na vašu oblasť bude vydané varovanie pred extrémnym počasím, ktoré by mohlo napáchať škody na vašom majetku, budete na to včas upozornený službou Kooperativa Meteo prostredníctvom SMS. Výstrahy budú upozorňovať na nebezpečné prejavy počasia, ktoré by mohli poškodiť Váš majetok alebo zdravie, konkrétne: víchrica, silné nárazy vetra, silné búrky sprevádzané silným vetrom, intenzívnym dažďom alebo krupobitím, prívalové zrážky, mrznúci dážď, intenzívne sneženie. SMS správy o nepriaznivých meteorologických javoch budeme posielať držiteľovi vozidla podľa miesta trvalého bydliska. Služba je zadarmo. Viac informácií nájdete tu.

Asistenčné služby v oblasti zdravia eDoctor

 • Linka zdravia - je určená na konzultácie po telefóne, keď nie je nevyhnutná návšteva lekára a slúži na nasmerovanie na správny postup pri riešení zdravotného problému. Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac tu.
 • Druhý lekársky názor od medzinárodného špecialistu - poskytuje vám možnosť získať odborný posudok od medzinárodného úzko špecializovaného experta na zdravotný problém. V rámci tejto služby si môžete nechať vypracovať 3 písomné posudky za rok pre seba alebo 3 rodinných príslušníkov (manžel/manželka, deti do 18 rokov). Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac tu.
 • Personalizovaná onkológia - poskytuje pomocou molekulárnej diagnostiky určenie cielenej terapie pre klientov, ktorí trpia onkologickým ochorením prsníka, prostaty alebo hrubého čreva. Výstupom diagnostického testu je zoznam účinných látok na danú mutáciu nádorového ochorenia. Výsledky testu a vypracovaný návrh liečby s vami a ošetrujúcim onkológom konzultujú medzinárodní odborníci, ktorí na celý proces dohliadajú. Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac tu.
 • Odborníci na duševné zdravie - ponúka telefonickú alebo video konzultáciu s viacero odborníkmi na témy mentálneho zdravia, životného koučingu a zdravého životného štýlu. Konzultácie majú zvyčajne dĺžku 40-60 minút a vykonávajú sa pomocou telefonického rozhovoru alebo platformy Skype, podľa preferencie. Môžete využiť jednu konzultáciu mesačne. Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac tu.
 • COVID-19 poradňa je platforma služieb, ktorá môže pomôcť lepšie zvládnuť pandémiu COVID-19 a jej následky. COVID-19 poradňa obsahuje nasledujúce služby:
  • Dotazníky pre lepšie zvládnutie ochorenia a jeho následkov. Na základe jednoduchých otázok a vyhodnotení konkrétnych príznakov sú výstupom dotazníkov individualizované rady a odporúčania, ako správne nastaviť domáci liečebný režim alebo ako riešiť pretrvávajúce problémy.
  • Konzultácie s odborníkmi v oblasti pneumológie. Konzultácia s pneumológmi prebieha online (napr. prostredníctvom platformy Skype) alebo cez telefón a trvá 15-30 minút. Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac tu.
 • MyTeleDoc aplikácia - vám umožňuje bezplatne využívať telemedicínske služby dostupné v mobilnej aplikácii. Aplikáciu MyTeleDoc si stiahnete v Apple Store alebo v Google PlayStore. V aplikácii si vytvoríte konto pomocou čísla vašej poistnej zmluvy.

Výhody

 • jedna zmluva pre viac poistení
 • platíte len za vybrané poistenia, ktoré potrebujte
 • čím viac pripoistení, tým vyššia výsledná zľava na zmluve
 • uhradíme náklady na opravu auta v plnej výške pri čiastočnej škode, pri totálnej škode až do 100 % jeho aktuálnej všeobecnej hodnoty
 • obhliadku poškodeného vozidla vykonáme na celom území Slovenska
 • škodu môžete nahlásiť nonstop telefonicky, online alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Kooperativa