Auto

Máte najvýhodnejšie PZP v meste?

Krytie škôd spôsobených na cudzom vozidle alebo na zdraví je pri povinne zmluvnom poistení štandardom. Ak k týmto štandardom pridáme krytie škôd aj na vašom aute, vznikne nové PZP od KOOPERATIVY.

Máte najvýhodnejšie PZP v meste?

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám