Detské poistenie Dukátik

Deti sú náš život

Narodenie dieťaťa je čas na oslavu, nie na otázku „čo by bolo, keby?“ Tú vybavte rýchlo s našim detským poistením a choďte naplno žiť rodičovský život so všetkým, čo prináša.

Zabezpečte svoje deti v nečakanej situácii

Ak sa prihodí niečo nečakané, vaše deti nezostanú bez pomoci. Vďaka poisteniu Dukátik vytvárate pre deti finančnú rezervu, krorej tvorba sa nezastaví ani v najhorších časoch. V prípade smrti alebo plnej invalidity poistníka totiž preberá platenie poistenia na seba poisťovňa až do konca zmluvy a výplaty poistnej sumy dieťaťu.

Myslite na dospelosť včas

Dukátik sa však hodí aj vtedy, keď sa nič zlého nestane. Hľadáte vhodný darček k 18. narodeninám? Môže ním byť aj poistenie. Alebo financie lepšie ocení až v 25 rokoch? Napríklad ceny nehnuteľností neustále stúpajú a práve peniaze vyplatené z poistenia môžu byť tým, čo mladému človeku pomôže osamostatniť sa. Kedy si zvolíte koniec detského životného poistenia a jeho výplatu pre vášho budúceho dospeláka, je len na vás.

Benefity, ktoré získavate automaticky

Odteraz automaticky získate asistenčné služby eDoctor v cene poistenia, môžete si zvoliť nové atraktívne pripoistenie Denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia úrazu a pri splnení podmienok aj nasledovné benefity: preplácanie dentálnej hygienysmrť pri dopravnej nehode a vážne choroby IN SITU. Benefity ako benefit detské zlomeniny, denné odškodné za pobyt v nemocnici na ARO/JIS a benefit program zlomeniny zostávajú samozrejme tiež. 

Čo presne benefit "Vážne choroby IN SITU" znamená? Tento benefit je súčasťou pripoistenia vážnych chorôb a plní aj doteraz vylúčené plnenie nádorov IN SITU. Za poistnú udalosť sa považuje prvé diagnostikovanie preinvazívneho carcinomu insitu alebo nodulárneho Hodgkinovho lymfómu s lymfocytárnou predominanciou podľa toho, čo nastane skôr. Rozšírením poistného plnenia o nádory IN SITU reflektujeme objektívny fakt ich narastajúceho počtu pri diagnostikovaní a zároveň tým vychádzame v ústrety našim klientom, aby bolo ich poistenie komplexné a účinné. 

Detailné informácie o benefitoch sú uvedené v rozsahu nárokov a zmluvných dojednaní

Pripoistenia pre dieťa

 • smrť následkom úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 350 %
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 500 %
 • pripoistenie onkologických chorôb
 • čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • denné odškodné za pobyt v nemocnici
 • odškodné za chirurgický zákrok 
 • pripoistenie vážnych chorôb dieťaťa
 • tisícnásobná ochrana

Pripoistenia pre dospelé osoby

 • smrť následkom úrazu
 • smrť akákoľvek
 • smrť akákoľvek s lineárne klesajúcou poistnou sumou
 • čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 350 %
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 500 %
 • pripoistenie onkologických chorôb
 • denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • denné odškodné za pobyt v nemocnici
 • odškodné za chirurgický zákrok
 • denná dávka v prípade práceneschopnosti
 • invalidita s výplatou dôchodku alebo invalidita s výplatou poistnej sumy alebo invalidita komplet
 • pripoistenie vážnych chorôb
 • tisícnásobná ochrana
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity alebo smrti aj pre 2. poistenú osobu

Atraktívne asistenčné služby eDoctor v cene poistenia

 • Linka zdravia - je určená na konzultácie po telefóne, keď nie je nevyhnutná návšteva lekára a slúži na nasmerovanie na správny postup pri riešení zdravotného problému. Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac tu.
 • Slovenskí špecialisti - ak máte zdravotný problém, ktorý si nevyžaduje okamžitú návštevu lekára alebo sa chcete uistiť, či je návšteva lekára potrebná, môžete sa poradiť s našimi lekármi pomocou video konzultácie. Vyhnete sa tak (možno zbytočnému) sedeniu v čakárni a konzultáciu môžete absolvovať z pohodlia domova. K dispozícii sú vám špecialisti v rôznych oblastiach, ktorí sa Vám budú venovať vo vopred dohodnutom čase. Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac tu.
 • Druhý lekársky názor od medzinárodného špecialistu - poskytuje vám možnosť získať odborný posudok od medzinárodného úzko špecializovaného experta na zdravotný problém. V rámci tejto služby si môžete nechať vypracovať 3 písomné posudky za rok pre seba alebo 3 rodinných príslušníkov (manžel/manželka, deti do 18 rokov). Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac tu.
 • Personalizovaná onkológia - poskytuje pomocou molekulárnej diagnostiky určenie cielenej terapie pre klientov, ktorí trpia onkologickým ochorením prsníka, prostaty alebo hrubého čreva. Výstupom diagnostického testu je zoznam účinných látok na danú mutáciu nádorového ochorenia. Výsledky testu a vypracovaný návrh liečby s vami a ošetrujúcim onkológom konzultujú medzinárodní odborníci, ktorí na celý proces dohliadajú. Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac tu.
 • Odborníci na duševné zdravie - ponúka telefonickú alebo video konzultáciu s viacero odborníkmi na témy mentálneho zdravia, životného koučingu a zdravého životného štýlu. Konzultácie majú zvyčajne dĺžku 40-60 minút a vykonávajú sa pomocou telefonického rozhovoru alebo platformy Skype, podľa preferencie. Môžete využiť jednu konzultáciu mesačne. Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac tu.
 • COVID-19 poradňa je platforma služieb, ktorá môže pomôcť lepšie zvládnuť pandémiu COVID-19 a jej následky. COVID-19 poradňa obsahuje nasledujúce služby:
  • Dotazníky pre lepšie zvládnutie ochorenia a jeho následkov. Na základe jednoduchých otázok a vyhodnotení konkrétnych príznakov sú výstupom dotazníkov individualizované rady a odporúčania, ako správne nastaviť domáci liečebný režim alebo ako riešiť pretrvávajúce problémy.
  • Konzultácie s odborníkmi v oblasti pneumológie. Konzultácia s pneumológmi prebieha online (napr. prostredníctvom platformy Skype) alebo cez telefón a trvá 15-30 minút. Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac tu.
 • MyTeleDoc aplikácia - vám umožňuje bezplatne využívať telemedicínske služby dostupné v mobilnej aplikácii. Aplikáciu MyTeleDoc si stiahnete v Apple Store alebo v Google PlayStore. V aplikácii si vytvoríte konto pomocou čísla vašej poistnej zmluvy.

Výhody

 • možnosť mimoriadnych finančných vkladov
 • istota výplaty poistnej sumy aj v prípade úmrtia poistníka
 • široká ponuka pripoistení a zľava za viac dojednaných pripoistení
 • výber poistnej doby 10-25 rokov, podľa vstupného veku dieťaťa