Havarijné poistenie Auto komplet

Pomôžeme vám s autoškolou života

Havarijné poistenie teraz so zľavou 10% pre vozidlá do 3,5 tony

Testy v autoškole vás nepripravia na každú situáciu. Tie zažijete až v autoškole života, teda priamo za volantom. Preto je dobré mať havarijné poistenie za super cenu a so širokou škálou pripoistení, ktoré myslia naozaj na všetko.

Havarijné poistenie Auto komplet

Poškodené alebo ukradnuté auto môže spôsobiť krízovú situáciu vám a vašej rodine alebo skomplikovať prácu podnikateľom. Havarijné poistenie Auto komplet vám ponúka užitočné služby a finančnú náhradu škody, ktorá vznikne na aute z dôvodu havárie, krádeže, lúpeže, vandalizmu, pôsobenia živla. Vyberte si balík pripoistenia Basic alebo Optimum a poistenie finančnej straty GAP.

Poistenie podľa vašich potrieb

 • s bonusom za bezškodový priebeh
 • s rovnakou cenou ročného poistného bez ohľadu na škodovosť
 • na výber je spoluúčasť 5% min. 70 €, 5 % min. 150 €, 5% min. 300 € alebo fixná spoluúčasť 150 €
 • na výber je balík pripoistenia Basic alebo Optimum alebo dodatkové pripoistenie GAP

BASIC

 • poistenie batožiny (vecí osobnej potreby a spotreby) prepravovaných poisteným vozidlom
 • poistenie osôb prepravovaných poisteným vozidlom
 • poistenie pneumatík
 • poistenie pre prípad zámeny paliva pri tankovaní

OPTIMUM

 • poistenie batožiny (vecí osobnej potreby a spotreby) prepravovaných poisteným vozidlom
 • poistenie osôb prepravovaných poisteným vozidlom
 • poistenie pneumatík
 • poistenie pre prípad zámeny paliva pri tankovaní
 • poistenie zapožičania náhradného vozidla
 • poistenie čelného skla motorového vozidla
 • poistenie krytia výluk škôd vzniknutých následkom teroristických akcií
 • poistenie krytia výluk škôd vzniknutých na polepoch motorového vozidla
 • poistenie krytia výluky nasatia vody do motora

Výhody

 • uhradíme náklady na opravu auta v plnej výške pri čiastočnej škode, pri totálnej škode až do 100 % jeho aktuálnej všeobecnej hodnoty
 • obhliadku poškodeného vozidla vykonáme na celom území Slovenska
 • pre klientov Slovenskej sporiteľne máme možnosť priamo v poistnej zmluve dohodnúť platenie poistného inkasom z účtu v pobočkách našej poisťovne
 • získate asistenčné služby pre prípad nehody na telefónnom čísle 18 118, zo zahraničia +421 2 6353 2236
 • škodu môžete nahlásiť nonstop telefonicky, online alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Kooperativa