Skoré uzdravenie

Bez finančných starostí sa uzdravíte skôr

Zdravie je najvzácnejšie. Pomôžeme vám získať ho späť v kľude, s nadštandardnými možnosťami. Ponúkame vám financie na nadštandardné služby v zdravotníckych zariadeniach, na liečenie alebo na pokrytie ostatných nákladov, ktoré potrebujete na skoré uzdravenie.

Prajeme vám skoré uzdravenie

Poistenie Skoré uzdravenie prináša finančný komfort v prípade operačných zákrokov, ktoré vznikli v dôsledku úrazu alebo choroby. Po podstúpení zákroku vám vyplatíme vopred dohodnutú čiastku. Tú môžete použiť na rehabilitáciu, pobyt v nemocnici, uzdravovanie alebo prekryť výpadok financií. Výška vyplatenej sumy závisí od typu operačného zákroku. Môžete si vybrať, ako vám vyhovuje platiť poistné (mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne). Poistná suma môže byť od 2 000 do 100 000 eur.

Výpočet poistného

Vstupný vek Mesačné poistné na 1000 eur poistnej sumy
0 – 25 4,00 €
26 – 50 5,50 €
51 – 65 6,50 €

Ak má klient uzavreté iné životné poistenie, získa špeciálne výhodné sadzby

Pripoistenia

 • smrť následkom úrazom pre dospelých aj deti
 • trvalé následky úrazu pre dospelých aj deti
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 350% pre dospelých aj deti
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 500% pre dospelých aj deti
 • čas nevyhnutného liečenia úrazu pre dospelých aj deti
 • denné odškodné za pobyt v nemocnici pre dospelých aj deti
 • pripoistenie onkologických chorôb pre dospelých aj deti
 • pripoistenie vážnych chorôb pre dospelých aj deti
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity
 • pripoistenie dennej dávky v prípade dočasnej práceneschopnosti
 • invalidita s výplatou dôchodku alebo invalidita s výplatou poistnej sumy alebo invalidita komplet

ZISTITE VIAC O PRIPOISTENIACH

Výhody

 • poistné plnenie vyplatíme bez ohľadu na to, v ktorom zdravotníckom zariadení bol zákrok vykonaný, na Slovensku aj v zahraničí
 • v závislosti od výšky poistnej sumy môžete získať zľavy z výšky poistného
 • ak ste náš verný klient a máte u nás uzatvorenú bežne platenú zmluvu životného poistenia, získate 35 % zľavu z poistného
 • v prípade, že sa stanete rodičom, vyplatíme vám špeciálne plnenie k narodeniu dieťaťa
 • v prípade úmrtia prispejeme vašim blízkym na pohrebné náklady
 • môžete určiť oprávnenú osobu a ušetriť tak pozostalým dedičské konanie