Variant Kapitál

Zabezpečte seba a svojich blízkych

Pripravte sa na budúcnosť a rozhodnite sa pre poistenie, ktorým získate istotu životného štandardu pre seba aj blízkych. Ak sa prihodí niečo nečakané, vás a vašich blízkych nenecháme bez pomoci. Vaše rozhodnutie vám zabezpečí, že si svoje peniaze budete môcť užiť naplno podľa aktuálnych potrieb.

Investícia do seba

Vďaka poisteniu Variant Kapitál si vytvárate finančnú rezervu, ktorá vám v prípade nepriaznivej životnej situácie zmierni jej následky. Pri dožití sa konca dohodnutej poistnej doby vám vyplatíme dohodnutú poistnú sumu plus podiel na zisku z poistenia. Ak by ste sa vy konca poistnej doby nedožili, dohodnutú poistnú sumu vyplatíme osobe, ktorú ste určili. Vaši najbližší budú finančne zabezpečení. Kapitálové poistenie môžete uzavrieť vo veku od 12 do 75 rokov na dobu od 5 do 50 rokov (maximálne do veku 80 rokov). Vy určujete, v akých intervaloch budete poistenie platiť. Na výber máte mesačné, štvrťročné, polročné alebo ročné splátky.

Pripoistenia

 • smrť následkom úrazom pre dospelých aj deti
 • trvalé následky úrazu pre dospelých aj deti
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 350% pre dospelých aj deti
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 500% pre dospelých aj deti
 • čas nevyhnutného liečenia úrazu pre dospelých aj deti
 • pripoistenie onkologických chorôb pre dospelých aj deti
 • pripoistenie vážnych chorôb pre dospelých
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity
 • denné odškodné za pobyt v nemocnici
 • pripoistenie dennej dávky v prípade dočasnej práceneschopnosti
 • odškodné za chirurgický zákrok
 • invalidita s výplatou dôchodku alebo invalidita s výplatou poistnej sumy alebo invalidita komplet
 • dočasné životné pripoistenie pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou

ZISTITE VIAC O PRIPOISTENIACH

Výhody

 • možnosť mimoriadnych finančných vkladov
 • možnosť každoročnej úpravy výšky poistného o infláciu, ktorá zabezpečí zachovanie reálnej hodnoty vašich peňazí
 • poistné sumy pre dožitie a pre úmrtie nemusia byť rovnaké, záleží od vášho rozhodnutia
 • možnosť rozšíriť si poistné krytie o pripoistenia a získať zľavu až do výšky 40 %