S čím potrebujete pomôcť?

Meškanie letu

  • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti oneskorenie odletu 
  • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
  • kópia dokladu o zaplatení poistenia
  • platná letenka a doklady o zaplatení služieb
  • potvrdenie od leteckej spoločnosti o oneskorení odletu (minimálne 6 hodín) s uvedením času plánovaného odletu, dôvodu meškania a času odletu nasledujúceho alebo náhradného letu
  • originál nadobúdacích dokladov o nákupe nevyhnutných vecí osobnej potreby

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu