S čím potrebujete pomôcť?

Krádež batožiny

  • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia batožiny - poškodenie, strata, krádež
  • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
  • kópia dokladu o zaplatení poistenia
  • potvrdenie o krádeži od ubytovacieho zariadenia potvrdzujúce prekonanie prekážky (prípadne iného zariadenia, ktoré zodpovedá za vašu batožinu)
  • policajná správa potvrdzujúca prekonanie prekážky vo veci krádeže
  • nadobúdacie doklady odcudzených vecí

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu