S čím potrebujete pomôcť?

Predčasný návrat z dovolenky

  • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti poistenie nečerpaných služieb a predčasného návratu 
  • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
  • kópia dokladu o zaplatení poistenia
  • lekárska správa s uvedenou diagnózou, prípadne iný doklad potvrdzujúci dôvod predčasného návratu (napr. úmrtný list)
  • zmluva s CK o obstaraní zájazdu
  • doklad o zaplatení plnej sumy zájazdu

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu