S čím potrebujete pomôcť?

Horská záchranná služba

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Následne nahláste škodu online alebo na tlačive, ktoré pošlete emailom na cestovnepoistenie@koop.sk.
K hláseniu priložte doklady potrebné pre posúdenie nároku na vyplatenie poistného plnenia. Poistiteľ poskytuje plnenie priamo Horskej záchrannej službe.