S čím potrebujete pomôcť?

Zrušenie zahraničnej cesty

  • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti poistenie stornopoplatku 
  • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
  • kópia dokladu o zaplatení poistenia
  • lekárska správa s uvedenou diagnózou, prípadne iný doklad potvrdzujúci dôvod storna
  • zmluva s CK o obstaraní zájazdu a/alebo zmluva o uzatvorení cestovnej služby
  • doklad o zaplatení plnej sumy zájazdu
  • potvrdenie od CK o stornovaní zájazdu (priamo v tlačive)

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu