S čím potrebujete pomôcť?

Vozidlo pokazené na dovolenke

 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti nepojazdné vozidlo 
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • kópia veľkého technického preukazu a vodičského oprávnenia
 • kópia osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla
 • policajná správa s uvedením rozsahu poškodenia (ak je príčinou poistnej udalosti dopravná nehoda alebo odcudzenie)
 • originál faktúry za odťah
 • potvrdenie autoservisu o nepojazdnosti vozidla
 • potvrdenie autoservisu o oprave osobného vozidla, s rozpisom vykonaných prác a s uvedením doby opravovania vozidla
 • originál dokladu cestovného lístka (cestovný lístok 2. trieda)
 • alebo originál účtu za hotel

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu