Investičné životné poistenie Moja investícia

Spojte investovanie s poistením

Myslite na budúcnosť a zabezpečte seba aj svojich blízkych. S poistením Moja investícia sa zhodnocujú vaše financie a zároveň ste poistení pre prípad nepriaznivej životnej situácie.

Nasmerujte investície správnym smerom

Vyberte si investičné životné poistenie Moja investícia, s ktorým zhodnocujete svoje peniaze a súčasne ste poistený pre prípad nepriaznivých okolností, ktoré život prináša. Časť zaplateného poistného vkladáte do fondov, ktoré zhodnocujú peňažné prostriedky na základe princípu absolútneho výnosu. Časť zaplateného poistného je určená na úhradu poistenia pre prípad, že by sa vám niečo stalo a na úhradu dohodnutých pripoistení.

Dostupnosť a jednoduchosť

 • doba platenia minimálne 20 rokov
 • vstupný vek do 65 rokov
 • minimálne poistné 30 eur
 • platenie poistného mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne

Pripoistenia

 • smrť následkom úrazom pre dospelých aj deti
 • trvalé následky úrazu pre dospelých aj deti
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 350% pre dospelých aj deti
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 500% pre dospelých aj deti
 • čas nevyhnutného liečenia úrazu pre dospelých aj deti
 • pripoistenie onkologických chorôb pre dospelých aj deti
 • odškodné za chirurgický zákrok pre dospelých aj deti
 • pripoistenie vážnych chorôb pre dospelých aj deti
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity
 • denné odškodné za pobyt v nemocnici
 • pripoistenie dennej dávky v prípade dočasnej práceneschopnosti
 • invalidita s výplatou dôchodku alebo invalidita s výplatou poistnej sumy alebo invalidita komplet
 • dočasné životné pripoistenie pre prípad smrti 
 • dočasné životné pripoistenie pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou

ZISTITE VIAC O PRIPOISTENIACH

Výhody

 • možnosť vyššieho zhodnotenia ako na klasických bankových produktoch
 • hlavný poistený je automaticky poistený na riziko úmrtia
 • do 60 rokov neskúmame váš zdravotný stav
 • po ukončení poistnej doby môžete vyplatenú sumu využiť na skvalitnenie svojho života a života svojej rodiny
 • zmluvou je možné pripoistiť ďalších 4 členov rodiny alebo životného partnera

Fondy

 • SPORO fond maximalizovaných výnosov
 • SPORO Eurový dlhopisový fond
 • SPORO Aktívne portfólio
 • ESPA Bond Danubia
 • ESPA Stock Europe-Property
 • Amundi Funds II – Euro Aggregate Bond
 • Amundi Funds II – European Research
 • Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund
 • Amundi Funds II – Emerging Markets Equity
 • Amundi Funds S. F. – Commodities