S čím potrebujete pomôcť?

Onkologické choroby

Nárok na plnenie:

  • nárok na výplatu poistného plnenia vzniká pri diagnostikovaní onkologického ochorenia

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady:

  • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z Poistenia pre prípad onkologickej choroby
  • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený a časť tlačiva "Správa ošetrujúceho lekára" vyplní ošetrujúci lekár
  • lekárska správa od odborného lekára potvrdzujúca dátum prvotných príznakov ochorenia (fotokópia)
  • lekárska správa z vyšetrení preukazujúce rozvoj ochorenia (fotokópia)
  • prepúšťacia správa z hospitalizácie, príp. hospitalizácií, lekárskych správ z iných vyšetrení (fotokópia)
  • histologické vyšetrenie (fotokópia)

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu