S čím potrebujete pomôcť?

Strata zamestnania

Nárok na plnenie:

  • nárok na premostenie príjmu v prípade straty zamestnania v dôchodkovom poistení

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady:

  • písomne na tlačive Dôchodkové poistenie – oznámenie o strate zamestnania s nárokom na priznanie premostenia príjmu
  • oznámenie vyplní poistený
  • doklad, na základe ktorého vznikla strata zamestnania, napr. rozviazanie pracovného pomeru, ukončenie dohody (fotokópia)
  • potvrdenie o registrácii na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (fotokópia)

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu